Jump to content

>skoda-auto.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas

ABS & EDS


vRS

Recommended Posts

АЗБУКА НА ABS-а

 

Известно е, че при внезапно /екстремно/ спиране, с натискане педала на спирачката до дъно, предните колела блокират и автомобила става неуправляем. Да се върти волана в този случай е безполезно. Опитният шофьор спира на порций, давайки възможност на колелата да се превъртат. Това, което е сложно за човека е възможно за безпристрастната електроника.

 

ABS - Устройство

 

Състои се от електро-помпа, акумулатор /резервоар/ за налягане, електронен блок за управление /EBU/, колесни датчици, блок електромагнитни хидроклапани.

 

EBU следи за скоростта на въртене на колелата. Тази информация идва от колесните датчици, контролиращи всяко едно колело. Възможна е ситуация, когато хлъзгавия път под едно от колелата да провокира неговото ранно блокиране. Тогава EBU по сигнал на датчика от това колело издава команда за намаляване на спирачното усилие, като се предотвратява занасяне и завъртане на автомобила. Наистина, при тази ситуация спирачния път ще бъде такъв, какъвто би бил, ако всички колела се намират на хлъзгав път. Но в случая е важно да се запази управляемостта и възможността за маневриране на автомобила.

 

Блока на електромагнитните хидроклапани управлява спирачната течност. Във всеки от контурите на спирачната система има по 2 клапана- входящ, който отваря пътя на спирачната течност от акумулатора за налягане към работния /колесния/ цилиндър, когато трябва да се увеличи спирачното усилие и изходящ, позволяващ спирачната течност да се върне обратно в казанчето, когато трябва да се намали налягането, респективно спирачното усилие. При изправна ABS, тези клапани или се отварят или затварят по ред, ако в системата трябва да се запази непроменено налягане.

 

Важно е да се знае, че в покой входящите клапани са отворени, а пък изходящите са отворени, а пък изходящите, затворени. Това позволява при отказ на ABS-а, тя да се изключи от EBU и спирането да се извършва, както при обикновен автомобил.

Принципната схема на ABS на фирмата "Teves", монтирана на VW Passat 1990 г. не е сложна. За тези, които се решават да извършат самостоятелно ремонт на ABS е важно да знаят следното:

 

1. Преди сваляне на акумулатора и извършване на заварочни работи по автомобила, задължително трябва да се извади щепсела от EBU към ABS. Този блок в Passat-а е разположен под задната седалка.

 

2. При бояджийски работи EBU не трябва да се подлага на въздействието на температура 85 градуса по Целзий повече от 2 часа.

 

3. Преди всякаква работа със спирачната система трябва да се намали налягането в акумулатора за налягане, помпайки не по-малко от 20 пъти педала на спирачката при изключено запалване, иначе в системата се запазва налягане около 180 атмосфери.

 

4. Внимателно да се включва запалването при разхерметизирана спирачна система, защото в този случай работи електропомпата.

 

В сервизните центрове има устройство, позволяващо да се снеме информация от системата за самодиагностика. То е скъпо и практически е недостъпно за автолюбителя. Ако се използва мултицет е необходимо да се извършат измервания в 40 точки на елверигите. Това е труд, който не се рентира при наличието на добре екипирани сервизи.

 

Обезвъздушаването на спирачната система има своите особености. И така върху щуцера за обезвъздушаване се "нахлузва" прозрачен маркуч и неговия край се потапя в съд със спирачна течност. Натиска се педала на спирачката, охлабва се щуцера и се включва запалването. При това започва да работи помпата на ABS, която обезвъздушава системата.

Когато в съда престанат да излизат мехурчета, педала на спирачката се отпуска, завива се щуцера за обезвъздушаване и се изключва запалването.

 

АБС В КОМБИНАЦИЯ С ЕДС

 

 

Електронната блокировка на диференциала / ЕДС / е логично допълнение към АБС-а. Основно ЕДС има компонентите на АБС, такава електроника повишава безопасността, подобрява теглителните качества при неблагоприятни пътни условия, особено при изкачване, при ускоряване и тръгване от място.

 

Основни отличителни особености на ЕДС са следните-

 

1.Повишава се пригодността на автомобила към зимна експлоатация

 

2.Блокировката на диференциала се извършва автоматично

 

3.При необходимост е възможно плавно принудително включване на блокировката

 

4.Няма негативно отражение върху управлението на автомобила

 

5.ЕДС еприложима само на предните двигателни колела или на всичките колела при задвижване 4х4

 

6.Реализацията на ЕДС не нарушава работата на спирачната система в режим на АБС

 

Като правило, автомобилът се задвижва от двете колела на двигателния мост. Между тях няма твърда кинематична връзка. В завой те изминават различни по дължина пътища, поради което ъгловите им скорости /обороти/ също трябва да бъдат различни. Тази разлика в оборотите се компенсира чрез работата на диференциала, поставен между двигателните колела. В завой въртящия момент се разпределя така, че движението на автомобила е възможно и при разлика в оборотите на двигателните колела.Това означава, че движението се осъществява без приплъзване /пробуксуване, влачене/ на колелата, не предизвиква допълнително износване на гумите и не оказва вредно влиянние на управлението на автомобила.

 

ЕЛЕКТРОННА БЛОКИРОВКА НА ДИФЕРЕНЦИАЛА

 

Електронен авторегулатор получава сигнали от колесните датчици за големината на ъгловите скорости на двигателните колела. Тези датчици са елементи от АБС-а.Той следи непрекъснато оборотите и ги сравнява помежду им.При разлика в оборотите, възникваща при буксуване на едно от колелата, то към него се прилага допълнително спирачно усилие, докато оборотите не се изравнят. В резултат на това регулиране, колелото имащо по- добри условия за сцепление с пътя, може да предава по- голямо тягово усилие.

Силите обуславящи работата на ЕДС са толкова незначителни, че не оказват негативно влияние на управляемостта и устойчивостта на автомобила при движение.

При разлика в оборотите, примерно от порядъка на 110 об/мин, системата се включва автоматично и действа без ограничение до скорост 40 км/ч.При последващо повишаване на скоростта, системата плавно и неусетно за водача излиза от работен режим.

ЕДС действа и при заден ход.Обаче в завой тя не действа.Самопроизволно задействане на спирачките при нормално пътуване е изключено, защото системата има многократна както електронна, така ихидравлична защита.Изменението на температурата на спирачките се контролира непрекъснато от електрониката на авторегулатора.При превишаване на допустимата температура ЕДС се изключва автоматично, но действието на АБС-а се запазва.

Екипиране с ЕДС е възможно само за автомобили с АБС и е предвидено за моделите Пасат, Голф, Джета и Корадо.За реализиране функциите на ЕДС се използуват вече наличните компоненти на АБС. В хидроагрегата се поставя допълнително блок на клапаните за ЕДС. Клапаните се наричат първи и втори. Първи клапан в покой и по време на работа на АБС е затворен. При работа на ЕДС, той е отворен, така, че налягането може да се подава към спирачните блокове /супорти/ на предните дискови спирачки.

Втори клапан в покой и по време на работа на АБС е отворен. При работа на ЕДС е затворен, така че спирачната течност не може да се върне в казанчето.

Ако при работа на ЕДС бъде натиснат педала на спирачката, то авто регулатора веднага превключва в режим на работа на АБС.Необходимият за тази цел сигнал се подава от манометричен изключвател.

 

Старият авторегулатор /електронен блок за управление/ се заменя с нов, който има разширено програмно обезпечение, предвидено за обслужване на АБС и ЕДС. В съответствие на нововъведението се видоизменя и снопът електропроводници.Видоизменя се и щепсела за подключване на електромагнитните клапани на АБС-а.Добавя се щепсел за подключване на блок клапани за ЕДС.

 

РАБОТА НА АБС С ЕДС В СТАТИЧЕН РЕЖИМ

 

АБС с ЕДС е готова за работа 10 сек след включване на запалването и от момента на изгасване на контролната лампа. В хидроакумулатора се поддържа налягане 180 атм.

 

РАБОТА НА АБС С ЕДС В РЕЖИМ БЛОКИРОВКА НА ДИФЕРЕНЦИАЛА

 

Буксуването на едно от предните двигателни колела се разпознава от момента на възникването му по сигнал от колесния датчик. Електрониката отваря главния клапан и втория клапан на ЕДС, като едновременно затваря първия. Спирачната течност преминавайки през редукционен клапан в главния спирачен цилиндър,намалява налягането си до 60-70 атм. В резултат на управлението на двойката електромагнитни хидроклапани на АБС, обслужващи спирачния контур на буксуващото колело се създава спирачно усилие, което сумирано с възможно предаваемото на него спирачно усилие е равно на спирачното усилие, реализиращо се на страната с по- високо сцепление с пътя.

 

АВТОРЕГУЛАТОР И ОСОБЕНОСТИ НА САМОДИАГНОСТИКАТА

 

1.На самодиагностика са подложени електрическите и електронни елементи на АБС и ЕДС

 

2.Авторегулатора разпознава и записва в паметта си неизправности и аварии, въникнали по време на работа и в процеса на самата диагностика

 

3.Спорадично възникващи отклонения се записват в паметта с последващо рападане на информацията,а всички останали- в постоянната памет

 

4.Дефекти в електромагнитните хидроклапани са приоритетни по отношение на спорадично възникващите отклонения

 

5.Дешифриране на кода за неизправностите от серията примигвания на контролната лампа се осъществява с помоща на дефекточетящия тестер VAG 1551. Контакта за неговото включване при диагностика се намира под декоративния капак в основата на лоста за управление на скоростите.

 

6.Информацията на записаните в паметта неизправности автоматически се изтрива след пълното им отстраняване и първото превишаване на 30 км/ч от автомобила

 

 

Благодарение на Spas :mrgreen:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.