Jump to content

>skoda-auto.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas

Прехвърляне на МПС - Промени в ЗДвП


Боре

Recommended Posts

Уважаеми колеги,

 

              Пускам настоящата тема, във връзка с приетите в края на миналата година и влезли в сила изменения в Закон за движение по пътищата, и по конкретно в частта относно регистрацията и промяната в регистрацията на моторни превозни средства. Естествено, прословутата Наредба № I-45 от 24 март 2000 г., за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, не е изменена, нищо че именно тази наредба, би следвало да детайлизира въпросните процедури. На този етап, просто тръпнем в очакване.

 

 

Променените текстове, са:

 

Чл. 144. (1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3 подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

(4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.

 

Чл. 145. (1) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.

 

Съотносим към нормата на чл.145, ал.2, е следният текст на чл.143, ал.15, а именно:

 

 Чл. 143. (15) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.

 

Реално, в сила от вчера – 22.01.2018 г., Нотариусът вече не е единственото длъжностно лице, в чиито правомощия и задължения, вменени му от Държавата и нейното законодателство, е преценката дали и как да бъде прехвърлена собствеността на конкретно МПС.

 

С въпросния текст на чл.144, ал.4, а именно: Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори, Нотариусът и ”Системата” на МВР са въвлечени в една безумна ”Правно – Технологична” симбиоза!

 

Безумна, по простата причина, че един софтуер, макар и що-годе приличен, си позволява едва ли не, да преценява МОИТЕ професионални компетентност, етика и съвест, както и ”Добрата воля” на страните и изпълнението на особените изисквания на законите.

 

Безумна, поради това, че считано от вчера – 22.01.2018 г., повече от половината колеги – Нотариуси и Помощник-нотариуси, открито заявиха, че прекратяват, за неопределено време, удостоверяването на договори с които се прехвърля собствеността на моторни превозни средства.

 

От останалата 1/2 /една втора/ от колегите, една част заявиха, че ще продължават да изготвят и удостоверяват договори по досегашния ред /реално – в нарушение на ЗДвП, но не и на останалото законодателство/, а някои /отличници/ още вчера успяха да удостоверят договори по новия ред.

Подозирам, че в средите на гражданското ни общество, ще настане меко казано /търсене/ на колеги от последния тип, както и че ще настъпи меко казано недоволство.

 

Днес, сефтосах т.нар. от мен ”Симбиоза”, като резултатът е следния:

При средна натовареност на нотариалната кантора, нещо което отнемаше средно около 20 - 25 минути, а именно – изготвянето и удостоверяването на Договор за продажба на МПС, ми отне около 60 – 70 минути!!!

 

По думите на някои колеги, им е отнело от 40-50 до 90-100 минути!!!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 • Отговори 66
 • Период
 • Последен отговор

Най-много писали в темата

 • Боре

  16

 • Izolini

  10

 • sauber

  10

 • shaft

  5

Най-много писали в темата

Мале мале ако някои на запад го прочете ще се хване за главата.Не знам сега как е но като купувах кола от германия преди много години си спомням как собственика извади 2 бланики на принтера написах си името,едното за него другото за мен и от там в община ли кво ли не знам ама ми сложиха транзитните номера платих 2-3 такси взех си документите и след 15 мин. си тръгнах за България.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Уважаеми Помощник-нотариус Петров,

Да ви докарам ли до трудно описуем бяс, питайки какво става, ако МПС е спряно от движение?

 

ПС: Разби ме с това "Електронен Регистър „Единство 2” на НК". През цялото време се чудех чии го дири в цялата тази схема Наказателния Кодекс!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Уважаеми колега, кандидат-юрист,

В отговор на поставения от Вас въпрос, ще кажа /разбирай "напиша"/ следното:

1.Към този момент, в ЗДвП няма яснота по този въпрос;

2.Същото се отнася и за Наредба I-45;

3.С две думи, юридическата логика е, че е приложим досегашният ред, а именно - няма проблем, стига въпросното обстоятелство, да е изрично упоменато в договора, както и да е удостоверено с надлежен документ, издаден от "КАТ" ЕООД.

4.Все пак, оставяме решението на този казус, на позитронния мозък на вездесъщата проверяващо-регистрираща система на МВР.

 

Честито на печелившите!!!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Уважаеми Помощник-нотариус Петров,

Благодаря Ви за изчерпателния отговор. Значи с такова прехвърляне няма да иска да се забавлява никой нотариус, освен ако:

а) не е МНОГО ГОЛЯМ приятел на някоя от страните по производството

или

б) не получи МНОГО ГОЛЯМ финансов стимул

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за изчерпателната информация. Бих искал да попитам следните неща:

1. Приходна квитанция с холограмен стикер, от Дирекция „Общински приходи” към съответния Район - какво се прави в случай, че данъкът се плаща електронно директно на страницата им? Трябва изрично да отида на място, за да ми бъде издадена въпросната квитанция ли?

2. Удостоверение за застрахователна стойност - това винаги ли е нобходимо и от кого се издава?

3. Ако автомобилът е придобит преди брак и деца, също ли трябва да се въвеждат в тази система?

 

Предварително благодаря.

Редактирано от mirizlivpor
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Баси майката без извинение! Вчера си намерих купувач за Октавията и днес ще му я прехвърлям. И отварям раздела да питам нещо и като виждам тая тема ми се изправя косата.

Явно ще трябва да стискам палци да успея да си прехвърля колата на човека.

Боре, все пак да използвам темата да си задам въпроса - Какъв данък трябва да представя при прехвърлянето? За 2017г. е платен в цялост, но вече сме 2018г. Миналата година, когато отидох в община Слатина за да си платя данъка, беше някъде средата на Февруари и ме върнаха с думите "Не е готов (!?!?!?!), елате към Април".

 

 

п.с. - Мисля, че трябва от камарата ASAP да се надигнат, инак нищо хубаво не ви чака! Просто не искам да си помислям как е разработена и направена тази МВР "система"...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за изчерпателната информация. Бих искал да попитам следните неща:

1. Приходна квитанция с холограмен стикер, от Дирекция „Общински приходи” към съответния Район - какво се прави в случай, че данъкът се плаща електронно директно на страницата им? Трябва изрично да отида на място, за да ми бъде издадена въпросната квитанция ли?

2. Удостоверение за застрахователна стойност - това винаги ли е нобходимо и от кого се издава?

3. Ако автомобилът е придобит преди брак и деца, също ли трябва да се въвеждат в тази система?

 

Предварително благодаря.

 

Колегата (от гледна точка Шкодаджия, не от гледна точка юрист) да се произнесе по точка 3, но:

2. Всеки "брокер" на застраховки. Струва дребни пари, грубо казано може да бъде за каквато сума пожелаеш. Отиваш в произволен офис, не е обвързано с това, кой ти е застрахователя. Ако си застрахован в Алианц, можеш да отидеш в SDI или пък Булинс, няма значение.

3. Не би трябвало, щото ако е преди не е СИО, но както казах и горе - Боре да каже.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Такааа, ето и отговорите, за колегата mirizlivpor:

 

- Когато данъкът е платен по електронен път, чрез банков превод, чрез EasyPay, FastPay, ePay и т.н., данъчно задълженото лице, си вдига дупето, отива в съответната данъчна служба, откъдето след негово искане и представяне на въпросния платежен документ, му издават едно от двете - Дубликат на приходна квитанция /на него, в повечето случаи няма холограмен стикер/ или Служебна бележка относно обстоятелства за МПС. В редки случаи, слагат печат върху самия платежен документ и изписват че сумата е постъпила или пък, че данъкът е платен в пълен размер.

 

- Да, от вече 15 /петнадесет/ години или иначе казано от 2002 г., удостоверението за застрахователна стойност или оценката от експерт-оценител, е задължително изискуем документ, на базата на който /като процент от посочената в него стойност/ се определя дължимия от приобретателя по сделката, данък при придобиване на МПС /Данък при придобиване на имущество по дарение или по възмезден начин/.

Документът трябва да е актуален към дата на сделката /до едно седмица преди нея/.

Същият, се издава от всяка застрахователна компания, от лицензиран застрахователен брокер, вписан в списъка с лицензираните застрахователни брокери и брокерски къщи, на Комисия по застрахователен надзор, към Комисия по финансов надзор. Посредници като SDI и всякакви подобни, НЯМАТ право и НЕ издават удостоверения за застрахователна стойност.

При самата сделка, документът остава при нотариуса, в оригинал, като се прилага към документите по сделката.

Цената на документа, поне в София, варира от 10 до 18 лева, като си издава веднага /на момента/, след представяне на Свидетелство за регистрациа, Част І-ва /голям талон/, а в някои случаи и на лична карта на собственикът, вписан в свидетелството за регистрация.

 

Поздрави.

 

- Относно МПС, придобито преди сключването на граждански брак: Не, съпругата и децата НЕ участват. Участва единствено съпругът, на чието име е придобито МПС преди брака. Длъжен е обаче, да представи на нотариуса Удостоверение за граждански брак, а нотариусът, ако е съвестен и не го мързи, вписва в договора за продажба на МПС, че същото е придобито от продавача "Х" преди брака, и представлява негова индивидуална собственост. Това кореспондира единствено с Удостоверението за граждански брак, описано най-долу, под договора, преди подписите на страните. Тъй като имаше случаи, при които другарите Милиционери, почваха да се чешат и да се пулят, защо в договора се говори за брак, пък продавача е само един и какво ли още не, много колеги изобщо не си правеха да вписват тези обстоятелства. Просто, за собствена нужда, се уверяваха от представеното удостоверение, че МПС е придобито преди брака и повече изобщо не се занимаваха с допълнителни пояснения в договора.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

...

- Когато данъкът е платен по електронен път, чрез банков превод, чрез EasyPay, FastPay, ePay и т.н., данъчно задълженото лице, си вдига дупето, отива в съответната данъчна служба, откъдето след негово искане и представяне на въпросния платежен документ, му издават едно от двете - Дубликат на приходна квитанция /на него, в повечето случаи няма холограмен стикер/ или Служебна бележка относно обстоятелства за МПС. В редки случаи, слагат печат върху самия платежен документ и изписват че сумата е постъпила или пък, че данъкът е платен в пълен размер.

...

 

С две думи - "няма файда" от плащане през нета ;) Затова винаги си ходя на място в общината, плащам си данъка ( на касата няма опашки НИКОГА - защо ли :D ) и ми дават хвърчащото листче... Не слагат стикер, защото никога не ПРЕДплащам за следващата/текущата година. Тоест, ако сега, както аз правя, платим за 2017г. данъка - стикер няма. Но, ако сме паралии и искаме да подарим на управляващите още 2-3 резервоара с горивце или частица от нов дръгел, да не му споменавам марката - плащаме за 2018-та и получаваме стикерчето върху хвърчащата бележка... :) 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

А при нотариалната заверка на договора за покупко-продажбата на МПС задължително ли е договорът да е изготвен от нотариуса? Из интернетските дебри се натъкнах на мнение, че не е, но това е финансово неизгодно за нотариусите и поради тази причина държат те да ги изготвят.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колегата (от гледна точка Шкодаджия, не от гледна точка юрист) да се произнесе по точка 3, но:

2. Всеки "брокер" на застраховки. Струва дребни пари, грубо казано може да бъде за каквато сума пожелаеш. Отиваш в произволен офис, не е обвързано с това, кой ти е застрахователя. Ако си застрахован в Алианц, можеш да отидеш в SDI или пък Булинс, няма значение.

3. Не би трябвало, щото ако е преди не е СИО, но както казах и горе - Боре да каже.

Тц, от известно време не може да бъде за каквато сума пожелаеш. На първо място затегнаха контрола и вече няма как да ти напшат за 6 месечна Фабия оценка 600 лева - минало бешело време. Има си начини на определяне на СПС, има си и вратички за намаляване, но не е каквото беше. На второ място - имал съм случаи с нотариуси, които са ми отхвърляли оценката като занижена и си вадят нова от някой близък. Най-фрапантния случай беше при една нотариуска на Ботев, която ми отхвърли издадената от Алианц застрахователна оценка, защото била много ниска, обади се на съседния офис до нея (не помня коя компания беше, но не беше брокер) и одръсти купувача най-брутално, като изкара оценка два пъти по-голяма от реалната стойност на която му продавах въпросния италиански таралясник. В края на краищата проблема си беше на купувача де, защото разходите по сделката бяха за негова сметка, а той избра нотариуса  :fool:

Сега включвам, че 2012 година съм си продал Фабията абсолютно без участието на женицата. Нотариуса на ЕТ изобщо не се сети да ме пита таквизи работи, пък и декларация не ме е карал да попълвам.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мда, ако напишат в оценката "проблем в двигател, проблем в скоростна кутия, лош външен вид" - и колата става една купчина желязо и пластмаса за 500лв. :)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Хахаха, нямаш грижа... знам за най-малко двама на които не им дреме и за 10-15лв пишат глупости. :D Супер тъпотия е това, ебати... пък и оценителите не виждат колата, реално (то никой не я вижда от всички) - какъв е проблема да си кажеш "за скрап е" и айде... :D

 

Доколкото си спомням, когато купувах джипа - изобщо не съм виждал нотариус, нито продавач, нито оценител, никого от тях (освен посредник) - подписах се на договора и на всичките документи... другото няма да казвам какво се случи след това, ама е уникално... :)  

 

Шкодата, когато я прехвърлях на мое име, беше оценена на 2000лв при "оценителя", а тя беше чисто нова кола... :)

Редактирано от shaft
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Венци, че е тъпотия, тъпотия е. Щото я погледни от гледна точка на нотариуса - изсипва се при него някакъв мухльо, който иска за 50 кинта да му се свърши всичко онова, описано по-горе от Боре. Виж де го е цвъкнал пИтелЯ, както вика Дон Чичи.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това имам предвид и аз... Всичко се усложнява десетократно, вместо да става по-просто. :( 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тц, от известно време не може да бъде за каквато сума пожелаеш. На първо място затегнаха контрола и вече няма как да ти напшат за 6 месечна Фабия оценка 600 лева - минало бешело време. Има си начини на определяне на СПС, има си и вратички за намаляване, но не е каквото беше. На второ място - имал съм случаи с нотариуси, които са ми отхвърляли оценката като занижена и си вадят нова от някой близък. Най-фрапантния случай беше при една нотариуска на Ботев, която ми отхвърли издадената от Алианц застрахователна оценка, защото била много ниска, обади се на съседния офис до нея (не помня коя компания беше, но не беше брокер) и одръсти купувача най-брутално, като изкара оценка два пъти по-голяма от реалната стойност на която му продавах въпросния италиански таралясник. В края на краищата проблема си беше на купувача де, защото разходите по сделката бяха за негова сметка, а той избра нотариуса  :fool:

Сега включвам, че 2012 година съм си продал Фабията абсолютно без участието на женицата. Нотариуса на ЕТ изобщо не се сети да ме пита таквизи работи, пък и декларация не ме е карал да попълвам.

 

Сутринта си извадих бележка, че Октавията струва 500 лв. Тъй като минах преди това през Алианц, тяхната система даде 3700 или нещо от сорта. Да, при сериозните компании това е проблем, но е далеч от невъзможно...Вадил съм на баничарка за пред няма значение къде, че е със стойност 27 000лв. Пазарната цена на баничарката беше 4-5000лв...

 
Аз продължавам да не разбирам защо "договорите" около МПС трябва да минават през нотариус, ама...
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

Аз продължавам да не разбирам защо "договорите" около МПС трябва да минават през нотариус, ама...

 

 

И те са хора, трябва да преживяват от нещо.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Едно техническо питане. Кметовете на малки населени места имат право да изповядват сделки. Те как влизат в системата?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

...

 

Аз продължавам да не разбирам защо "договорите" около МПС трябва да минават през нотариус, ама...

Защото сме такива айдуци, че дори и при това положение успяваме да омаскарим нещата и да продадем чужда кола. А иначе какво ли щеше да е?
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Едно техническо питане. Кметовете на малки населени места имат право да изповядват сделки. Те как влизат в системата?

Ко каза, Ко ... ?!?!?!?!?

 

Еййййй, ще ме уморите !!!

То, бива, бива, ама чак толкова....

Ивчо, определено грабна купата, с горното изказване/въпрос!

Иве, ако някой "изповядва" сделки, това да ти кажа, ще да е Владика или поне божий хрантутник, така де - Поп, а сделката, ще да е за грозГйе, вино, ракия или поне за свещи ...

 

Иначе, гледам, добра дискусия сте заформили - точно по български модел!

 

Защо, договорите да "минават" през Нотариус ?!?

Ами, защото, всеки от НАС, поне няколко пъти в живота си, е бил "Андрешко", а иначе, всекидневно, живеем в държавата на "Андрешковците"!

Защото, нито данъкът ще е платен, нито застраховката ще е валидна, нито съпругата ще участва в сделката, нито всички наследници /хеле пък тези, които са в чужбина/, изобщо - НИЩО НЯМА ДА Е ТАКА, както пише в нормативните актове!

Ама, че купувачът си е купил МПС, с дължими за 5 /пет/ години назад данъци ?!? Е, какво, аз нали си взех парите.

Ама, че купувачът си е купил МПС само от съпруга /щото видиш ли, то е на негово име/, пък последният, като се скарали с жената, тя си търси МПС, защото е част от СИО, която да се подели при развода, и сега купувачът - ни с МПС, ни с пари.

 

Да продължавам ли с примерите ?!?!?

 

За колегата, с договорите от Интернет - да, много често, НЕ ги признаваме, защото са писани от "Андрешко" за "Андрешко"!!!

Договорът за продажба на МПС, е ФОРМАЛЕН договор, има определена форма и изискуеми по закон, вписани в него текстове, както и описани в него и приложени към него документи !!!

Иначе, отиваме към обяснението, написано по-горе, за другия колега.

 

За следващия умник - да, ние също трябва да се храним, все пак сме хора.

Но, все повече, се наблюдава следният парадокс - за цените в магазините, не се пазарите; за цените в кръчмите, не се пазарите; за цените на горивата, ел.енергия, топлоснабдяване, водоснабдяване и прочие, не се пазарите; за държавни такси и данъци, не се пазарите; за лекари и медицински услуги, не се пазарите; за дрешки и цървули, не се пазарите; за такси за обучение, не се пазарите; за стотици неща, НЕ се пазарите... Изобщо, рядко се пазарите.

 

За нотариални такси, ВИНАГИ се пазарите!!!

Бъдете горди!

 

Интересно, защо не пробвате, да се пазарите с държавните, а особено пък с частните, съдебни изпълнители ?!?

 

Лека вечер и бъдете здрави!

 

В "Тъпан" и в "Будилник", Ботев ясно бе написал, що е то българин!

Уви, за повечето българи, Ботев е булевард в София или просто досадна причина, да стоим "мирно", цяла една минута в годината; "Тъпан" е чалга инструмент; "Будилник" е досаден битов уред...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз пък вчера купих кола на дъщерята и цялата процедура отне точно 10мин. при предварително запазен час при нотариус от страна на продавача(каза,че е близък с него).

Моят застрахователен брокер се престара и оцени кола за 7000лв. на 500лв.,та чак се почуствах неудобно колко пари ми излезе прехвърлянето.

Питах служителката в кантората за новите изменения,дето каза Боре и каза,че работели още по стария ред.

Всичко стана бързо,много съм доволен.Платиха ми и данъка към общината от кантората.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Договорът за продажба на МПС, е ФОРМАЛЕН договор, има определена форма и изискуеми по закон, вписани в него текстове, както и описани в него и приложени към него документи !!!

Иначе, отиваме към обяснението, написано по-горе, за другия колега.

 

За следващия умник ...

 

Ми кажи къде е тая определена форма и къде има списък с тия текстове. Нали затова е тоя форум. Обичам да съм наясно и подготвен, че в тая държава обикновено ако сам не си свършиш работата, си в киреча. Епитетите няма да ги коментирам.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

Защо, договорите да "минават" през Нотариус ?!?

Ами, защото, всеки от НАС, поне няколко пъти в живота си, е бил "Андрешко", а иначе, всекидневно, живеем в държавата на "Андрешковците"!

Защото, нито данъкът ще е платен, нито застраховката ще е валидна, нито съпругата ще участва в сделката, нито всички наследници /хеле пък тези, които са в чужбина/, изобщо - НИЩО НЯМА ДА Е ТАКА, както пише в нормативните актове!

Ама, че купувачът си е купил МПС, с дължими за 5 /пет/ години назад данъци ?!? Е, какво, аз нали си взех парите.

Ама, че купувачът си е купил МПС само от съпруга /щото видиш ли, то е на негово име/, пък последният, като се скарали с жената, тя си търси МПС, защото е част от СИО, която да се подели при развода, и сега купувачът - ни с МПС, ни с пари.

 

 

 

Тоест, държавата е решила, че понеже тя самата не може:

1. Да си събере данъци У време и данъка се влачи с автомобила, нищо, че е дължим от собственика му.

2. Да преследва евентуално някой, който ме е измамил и е измамил съсобственика на дадено МПС, продавайки го без негово знание.

3. Че щом нещо променя собствеността си, то обезателно трябва да е преминало ГТП и да има валидна ГО, нищо, че мога да искам да си го изтипосам в хола за декорация. Или пък да му използвам купето за курник в двора.

Аз трябва да се вкарам в още една хамалогия, където да платя, а нотариуса да плати данък на свой ред за това, че ми е свършил услуга да ми "върже гащите", понеже държавата сама не може. Яко, ъ?

Не знам по другите държави как се оправят...

 

Изпомеждудругото, преди 4-5 години продадох една фирмена кола. Същата кола беше погрешно запорирана от НАП. Сделката мина безупречно пред нотариус, а собственика се хвана за палците чак в КАТ. За негово щастие, нито аз съм измекяр и измамник, нито запора в НАП беше реален. Но това, че човека плати нотариални такси за да си "върже гащите", не значеше, че са му вързани и не значеше, че аз не трябва да ходя в НАП (понеже съм пич) за да им оправя бъкийте и човека да може да си пререгистрира колата.

 

Ако си ми прочел мнението като умаловажаване на професията, то съвсем не е така. Още повече, че и двамата знаем, че нотариусите не се храните баш от МПС договорите...

Късмет с новата система, надявам се (макар и да се съмнявам) бързо да й се изгладят кусурите. Щото държавата понеже не може, вменя задължения на някой друг, за да й се свърши работата.

Предполагам, че като тръгна да си продавам текущия автомобил, наред със стандартните книжа, ще имам нужда и от бележка с ваксинациийте на дъщеря ми, свидетелство за съдимост и препоръка от произволен комшия. Всички те с мокър печат и заверени от по 4 институции...

 

п.с. - Това е държавата на писането на молби и биенето на печатите, както казва един колега от Швеция.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
 • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.